Thông tin liên hệ

Địa chỉ: 270 Nguyễn Thị Minh Khai, Phước Hoà, Nha Trang

Điện thoại: 0376 610 199

E-mail: salonnhatbau@gmail.com

Website: www.salonnhatbau.com

  Họ và Tên*
  Số điện thoại*
  Chọn dịch vụ
  Ngày đặt lịch
  Chọn lịch đặt
   
  0376 610 199